199 yurt müdürünün ataması iptal edildi: Usulsüzlük yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında art arda meydana gelen, ölüme de yol açan asansör kazaları ve yemekten zehirlenme olayları yaşanırken, Büro İş Sendikası, yurtlara yapılan atmaları yargıya taşıdı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 28 Şubat 2023 tarihinde tek işlemle yaptığı 199 yurt müdürünün atamasını, “hukuka ve mevzuata uyarlık” görülmediği gerekçesiyle oybirliğiyle iptal etti.

Büro İş Sendikası, “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına tabi Yurt Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Sporcu/Spor Eğitim Merkezi Müdürü” kadrolarına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2023 tarihinde toplu olarak yapılan 199 müdür atamasını yargıya taşıdı.

‘ATAMALARIN KANUNİ DAYANAĞI BULUNMUYOR’

Büro İş Sendikası’nın açtığı davada karar duruşması, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde 10 Ekim 2023 tarihinde yapıldı. Mahkeme, 28 Şubat 2023 tarihinde 199 kişinin yurt müdürlüğü kadrolarına atanmasına ilişkin bakanlık işlemini oybirliğiyle iptal etti. İptal kararının gerekçesinde yapılan atamalarının kanuni dayanağı bulunmadığı, hukuka ve mevzuata uyarlık görülmediği vurgulandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında şunlar kaydedildi:

“Uyuşmazlıkta, davalı idarece her ne kadar 199 yurt müdürü atamasının 3289 sayılı Kanun’un Geçici 16/4 maddesi kapsamında yapıldığı ileri sürülmüş ise de, söz konusu maddeye göre yapılacak atamaların bir defaya mahsus olduğu ve bu atamanın daha önce 08.07.2019 tarihinde zaten yapıldığı dikkate alındığında, 28.02.2023 tarihli olur eki listedeki 199 kişinin yurt müdürlüğü kadrolarına görevde yükselme usulüne tabi olmaksızın doğrudan yapılan atamalarının kanuni dayanağının bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte incelendiğinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine aykırı şekilde ve yasal dayanağı bulunmaksızın yurt müdürlüğü kadrolarına 199 kişinin atanmasına ilişkin 28.02.2023 olur tarihli dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.”

ALAY HAMZAÇEBİ: KENDİNİ YÖNETMEKTEN ACİZ KİŞİLERİN YURTLARI YÖNETMESİ İSTENİYOR

Büro İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Büro-İş Sendikası olarak; örgütlü olduğumuz ve üyelerimizin de bulunduğu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık iş kolu içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Yurtlarında art arda meydana gelen ve ölümle sonuçlanan asansör kazaları yanında yemeklerden öğrenci zehirlenmesi ile ilgili sahadan derlediğimiz bilgileri ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Asansör kazalarının sebepleri arasında en başta gelen liyakatsiz kişilerle belirlenen ve uygulanan başarısız ekonomi politikaları sonucu yayımlanan tasarruf tedbirlerinin amacından saptırılması, parti teşkilatlarından, iktidara yakın vakıf, cemaat ve derneklerle ilişkisi olan, Memur-Sen üyeleri arasından, Diyanet gibi kurum dışından atanan, yurtçuluğu bilmeyen liyakatsiz kişilerin sınavsız olarak yurt müdürü atamaları başta gelmektedir. Liyakatsiz atanan yöneticiler yurtçuluğu bilseler öğrenciye ‘korkuyorsan asansöre binme’ demez. Kendini yönetmekten aciz kişilere yüzlerce öğrencinin kaldığı yurtlar teslim edilip yurtları yönetmesi isteniyor.

‘İDARE MAHKEMESİ LİYAKATSİZ OLARAK YAPILAN 199 ATAMAYI İPTAL ETMİŞTİR’

Büro-İş Sendikası olarak; liyakatsiz atamaları geçtiğimiz günlerde yargı kararı ile de ortaya koyduk. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına tabi Yurt Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Sporcu/Spor Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına Gençlik ve Spor Bakanlığı 28.02.2023 tarih ve 28 sayılı tek işlemle toplu olarak 199 müdür ataması yapılmıştır. Büro-İş Sendikası olarak bu atama işlemine karşı açtığımız dava sonucunda idare mahkemesi liyakatsiz olarak yapılan 199 atamayı iptal etmiştir.

‘HANGİ İLDE SÖZ KONUSU ATAMALAR YAPILDI İSE ORADA DAVALAR AÇIYORUZ’

Gençlik ve Spor Bakanlığı tek kalem atama işleminin iptal edilmesine karşı tedbir amaçlı bu kez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi 03/05/2023 tarihinde il bazında farklı olur yazıları ile 80 ilçe müdürü, 130 tane gençlik merkezi müdürü ataması yapılmıştır. İl bazında hangi ilde söz konusu atamalar yapıldı ise orada davalar açıyoruz. Eminiz ki bağımsız Türk yargısı bu liyakatsiz atamaların tamamını iptal edecektir.

Sendikamız üyesi personeli yazılı sınavı dereceyle kazandığı halde sözlü sınavda eleyip yurt müdürü yapmadılar. Dava ettik sözlü sınavı iptal ettirdik yeniden mülakata aldılar yeniden elediler. Yeniden dava ettik yeniden kazandık. Halen daha bekletiyorlar. Birçok yurt acele yapıldı eksik yapıldı. Şehrin tenha bölgelerinde yapılan yurtlar için odalar uygun değil. Otobüs yok. Ulaşım yok. Öğrencilerimizin can güvenliği tehlikede. Taciz olayı çok. Yoğun iş yükü altında eksik personel ile günü kurtarmanın peşindeler.

‘MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINI İSTİYORUZ’

Makine Mühendisleri Odası teknik bilirkişiler ile sendikaların da katılacağı, ihale ve bakım sözleşmelerinin standartlara uygun olup olmadığı, sözleşmelerin kimlere ihale edildiği, yemek kalitesinin standartlara uygun olup olmadığı, harcama ödeneğin yeterli gönderilip gönderilmediği, yurt müdürü atamalarının nasıl yapıldığı, atanan kişilerin başka kurumlardan gelip gelmediği, kariyer ve liyakatinin olup olmadığı hususlarının hepsinin ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istiyoruz. Görevi kötüye kullanan, ihmali olan idareciler hakkında adli ve idari soruşturmaların yapılarak hak ettiği cezaların verilmesini, liyakatsiz yönetici atamalarının iptal edilmesini, mülakatların kaldırılarak yazılı sınavda başarılı olan liyakatli kişilerin atanmalarını istiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x